mgr Monika Skupińska-Majchrzak

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi, nauczyciel dyplomowany, współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Posiada certyfikaty ukończenia następujących form doskonalenia zawodowego: Psychoterapia-kurs całościowy, Studium Pomocy Psychologicznej, Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu i inne. Wieloletnia praca z grupami uczniów, pedagogów, nauczycieli, studentów. Prowadzi kursy, szkolenia, prelekcje dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców m.in. z zakresu profilaktyki uzależnień, eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, skutecznego komunikowania się, przeciwdziałania agresji, specyfiki okresu dorastania. Prowadzi zajęcia i warsztaty psychologiczne dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych obejmujące problematykę terapii i diagnozy psychologicznej, komunikacji, konfliktu, metodyki kontaktu indywidualnego z pacjentem i pracy z grupą, radzenia sobie ze stresem. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z rodzinami, małżeństwami i pacjentami indywidualnymi.

Lubi narty, łyżwy, pływanie, nurkowanie, dobrą książkę.

Informacje