Neuroflow

Neuroflow

Aktywny Trening Słuchowy

OBJAWY ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

 • trudności w skupieniu uwagi,
 • trudności w pisaniu, czytaniu, nauce języków obcych,
 • trudności w rozumieniu mowy, gdy w otoczeniu panuje szum i gwar,
 • częste prośby o powtórzenie polecenia,
 • krótki czas skupienia uwagi,
 • męczliwość podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania,
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
 • trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • ubogie słownictwo, często dzieciom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego brakuje słów podczas wypowiedzi na zadany temat,
 • opóźniona reakcja na wysłuchane komunikaty, potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i zanalizowanie wysłuchanej informacji,
 • złe funkcjonowanie w hałaśliwym otoczeniu, w pomieszczeniach o dużym pogłosie, znacznie szybsze tempo pracy w ciszy,
 • niska samoocena i kłopoty emocjonalne


DLA DZIECI Z ROZPOZNANIEM ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO LUB ICH RYZYKA OFERUJEMY:

 • Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow

Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i poprawy ich możliwości uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Nowatorską cechą Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow® jest możliwość prowadzenia treningu zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w domu wspólnie z jednym z rodziców. Ćwiczenia podzielone są na trzy etapy, trwające od 8 do 10 tygodni odpowiednio dla dzieci najmłodszych i dla starszych (24 sesje). Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.  Sesje terapeutyczne powinny odbywać się 3 razy w tygodniu, w domu pacjenta, i każda z nich trwa ok. 20- 25 min. Cała  terapia trwa około 5 miesięcy.

 • Tradycyjny trening słuchowy realizowany w ramach terapii logopedycznej lub pedagogicznej

 

KORZYŚCI TERAPII NEUROFLOW

 poprawa efektywności uczenia się i komunikowania,

 • usprawnienie umiejętności różnicowania dźwięków mowy, nauki czytania i pisania, nauki języków obcych,
 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

  

Na stronie wykorzystano materiały APD_ Medical Sp.z.o.o.  www.apd-medical.pl