Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza

Prawidłowa diagnoza pozwala wybrać najbardziej skuteczne metody działania. Jest najistotniejszym punktem terapii, których skądinąd może być wiele.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

możliwości intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych
dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii
zaburzeń emocjonalnych min. lęki, moczenie, zaburzenia adaptacyjne
dojrzałości szkolnej – diagnoza małego dziecka 0-6 lat
diagnoza i poradnictwo zawodowe (pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia)

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA:

trudności szkolnych (dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii)
dojrzałości szkolnej

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA:

zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych
badanie logopedyczne i wydawanie zaświadczeń dla kandydatów na studia pedagogiczne

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA:

zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych z jąkaniem, autyzmem, mózgowym porażeniem, afazją

BADANIA PRZESIEWOWE:

przesiewowe badania logopedyczne w grupach przedszkolnych i szkolnych