Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą one przetwarzane jest Joanna Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARKANA Joanna Wójcicka
z siedzibą w Łodzi, przy ul. prof. Wacława Szuberta 21 91-185, NIP 729-191-28-37 (dalej: Administratora)

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie
o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) (dalej: RODO).

Administrator udostępnia osobom, których dane dotyczą do zapoznania się następujące klauzule informacyjne:

  1. Klienci – klauzula informacyjna
  2. Kontrahenci – klauzula informacyjna
  3. Klauzula informacyjna – kontakt mailowy

 

PLIKI COOKIES

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.