Książki

 • „Polubić matematykę”

  Dorota Miązek, Joanna Wójcicka
  ISBN 978-83-7405-472-0
  Wyd. AH-E, Łódź 2009

  Zbiór różnorodnych ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne uczniów w wieku 10-15 lat. Przeznaczony dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Może być także doskonałym materiałem do stymulowania rozwoju umiejętności matematycznych.

 • „Zadania z czytania”

  Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
  ISBN 83-86971-77-0
  Wyd. ANNAŁ, Łódź 2002

  Zbiór ćwiczeń doskonalących umiejętność czytania ze zrozumieniem. Przeznaczony jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz starszych mających trudności w nauce.

 • „Kartkówki mądrej główki” kl. 1

  Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
  ISBN 83-86971-41-X
  Wyd. ANNAŁ, Łódź 1999

  Zbiór zintegrowanych sprawdzianów i kart pracy dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Treść ćwiczeń uwzględnia edukację polonistyczną, matematyczną i społeczno-środowiskową. Wszystkie strony są bogato ilustrowane i mogą być kolorowane przez dzieci

 • „Kartkówki mądrej główki” kl. 2

  Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
  ISBN 83-86971-91-6
  Wyd. ANNAŁ, Łódź 2000

  Zbiór zintegrowanych sprawdzianów i kart pracy dla uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej. Treść ćwiczeń uwzględnia edukację polonistyczną, matematyczną i społeczno-środowiskową. Zawierają ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wszystkie strony są bogato ilustrowane i mogą być kolorowane przez dzieci.

 • „Kartkówki mądrej główki” kl. 3

  Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
  ISBN 83-86971-17-7
  Wyd. ANNAŁ, Łódź 2000

  Zbiór zintegrowanych sprawdzianów i kart pracy dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Treść ćwiczeń uwzględnia edukację polonistyczną, matematyczną i społeczno-środowiskową. Zawierają ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz utrwalające pisownie wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Wszystkie strony są bogato ilustrowane i mogą być kolorowane przez dzieci.

 • „Kartkówki z Moniką” kl. 3

  Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
  ISBN 83-86971-65-7
  Wyd. ANNAŁ, Łódź

  Zbiór ćwiczeń i sprawdzianów ułatwiających nauczycielowi utrwalenie i sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego, matematyki i środowiska społeczno-przyrodniczego. Przeznaczony jest dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej.

 • „7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii”

  Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak
  ISBN: 978-83-7134-322-3
  wyd. Harmonia 2009

  Publikacja powstała na bazie doświadczeń w pracy terapeutycznej z uczniami z dysleksją w poradni. Wszystkie ćwiczenia zostały sprawdzone w praktyce, pierwotnie wykonane własnoręcznie przez autorki.
  Inspiracją była koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Pakiet składający się z książki i dwóch teczek z pomocami zawiera testy pozwalające określić profil inteligencji, opisy ćwiczeń doskonalących ortografię i jednocześnie rozwijające różne rodzaje inteligencji: słowną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, logiczno-matematyczną, fizyczno-kinestetyczną, intra i interpersonalną. W teczkach znajdują się potrzebne do ćwiczeń załączniki- zestawy wyrazów, karty ortograficzne, mapy myśli z regułami, piosenki, karty dla ucznia do kserowania itp.
  Pomoc jest adresowana do uczniów klas IV-VI oraz gimnazjów. Wybrane ćwiczenia można również stosować w edukacji wczesnoszkolnej.

 • „Czytam, rozumiem, wiem”

  Teksty i ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
  Danuta Gmosińska
  ISBN: 83-7071-358-0
  wyd. Res Polona

  Książka ta ma służyć pomocą tym uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, który mają trudności w czytaniu. Powinna zainteresować ich nauczycieli, a także rodziców. Zawiera teksty o tematyce przyrodniczej, geograficznej, ekologicznej i technicznej o charakterze terapeutycznym. Do poszczególnych tekstów przygotowano ćwiczenia, których celem jest ćwiczenie funkcji percepcyjno-motorycznych, zwykle zaburzonych u dzieci mających kłopoty z czytaniem i rozumieniem tekstu. Książka ta może być wykorzystana podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów, jak również do samodzielnych ćwiczeń w domu. Zastosowane metody pracy nad poprawą techniki czytania i rozumienia czytanego tekstu zostały sprawdzone w wieloletniej pracy z dziećmi, a efektem ich stosowania jest wzrost motywacji i przełamania niechęci do czytania.

  Książka niedostępna.

 • „Kartkówki z biedronką”

  Dorota Piątkowska
  ISBN 978-83-86971-78-7
  Wyd. ANNAŁ, Łódź 2011

  Książka zawiera ćwiczenia utrwalająco – sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej opracowane zgodnie z najnowszą podstawą programową. Składa się z trzech odrębnych działów edukacji: polonistycznej, matematycznej i społeczno- przyrodniczej. Z uwagi na swoją uniwersalność ćwiczenia mogą być stosowane z dowolnymi podręcznikami zarówno w szkole jak i w domu.

 • „Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania” cz. I

  Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak
  Wyd. Res Polona 2006r.
  isbn: 978-83-7071-441-3

  Zawarte w książce ćwiczenia adresowane są do dzieci rozpoczynających naukę czytania i pisania, jak również służą pomocą tym, które napotykają na tej drodze rozmaite trudności. Baśniowa konwencja ćwiczeń sprawia, że praca dziecka staje się przyjemna i atrakcyjna.
  W części I opracowano ćwiczenia z literami:
  o, a, e, i, u, ó, y, l, t, ł, m, n, p, c, k, r, s, d, j, h, w, g, f, z
  Każda litera prezentowana jest na kilku stronach. Do utrwalenia kształtu i prawidłowego kierunku pisania liter wykorzystano stosowaną w kinezjologii edukacyjnej „leniwą” ósemkę.
  Podstawą ćwiczeń w czytaniu i pisaniu jest sylaba
  Nauka czytania i pisania połączona jest z doskonaleniem funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych oraz ich integracji.

  Książka niedostępna.

 • „Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania” cz. II

  Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak
  Wyd. Res Polona r, 2009
  isbn 978-83-7071-558-8

  W części II dzieci poznają i utrwalają litery: ą, ę, ż, dwuznaki: rz, sz, ch, cz, dz, dż oraz proponujemy materiał ćwiczeniowy porządkujący stosowanie w piśmie głosek miękkich. Książka może być pomocą dla uczniów napotykających trudności w początkowej nauce czytania i pisania , jak i dla tych, którzy chcą utrwalić swoje umiejętności. Dodatkową atrakcją obu części są naklejki z obrazkami, które należy wkleić w odpowiednim miejscu.
  Obie części mogą być stosowane niezależnie.

  Książka niedostępna.