Gry

 • „Matematyczne rozgrywki”

  Zofia Olejniczak, Joanna Wójcicka
  Wyd. ANNAŁ, Łódź 2009

  Bogaty zestaw gier rozwijających umiejętności istotne w uczeniu się matematyki, min.: rozpoznawanie liczb, poprawne przeliczanie obiektów, sprawne dodawanie i odejmowanie, porównywanie liczebności zbiorów, orientacje przestrzenną, spostrzeganie i pamięć wzrokową, odporność emocjonalną, koncentracje uwagi. Mogą być wykorzystywane przez rodziców, nauczycieli w klasie, świetlicy oraz podczas zajęć wyrównawczych i terapeutycznych.

 • „Mnożę i dzielę”

  Zofia Olejniczak, Joanna Wójcicka
  Wyd. ANNAŁ, Łódź 2009

  Zestaw gier rozwijających umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 100, znajomość wielokrotności, spostrzeganie i pamięć wzrokową, orientację przestrzenną, koncentracje uwagi o raz odporność emocjonalną. Mogą być wykorzystane przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych oraz świetlicowych, a także przez rodziców w domu.

 • „Słowa i głoski”

  Zofia Olejniczak, Krystyna Tomczyk
  Wyd. ANNAŁ, Łódź 2009

  Zestaw atrakcyjnych gier wzbogacających słownik dziecka, kształcących syntezę i analizę słuchową, rozwijających umiejętności językowe niezbędne w nauce czytania i pisania. Mogą być wykorzystywane przez nauczycieli przedszkoli i szkół na zajęciach lekcyjnych, wyrównawczych, terapeutycznych i świetlicowych, a także przez rodziców w domu.