Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Terapia

ARKANA – Poradnia Psycholgiczno-Pedagogiczna dysponuje dobrze przygotowanymi i doświadczonymi specjalistami w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz z rodzinami.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA:

indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych
rodziny
małżeńska

TERAPIA PEDAGOGICZNA:

dziecka w wieku 0-6 lat– wspieranie rozwoju, przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej
pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych w zakresie czytania, pisania i liczenia
dysleksja
dyskalkulia

TERAPIA LOGOPEDYCZNA:

korekcja opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy dla dzieci i dorosłych
ćwiczenia z zakresu emisji głosu i techniki mowy

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA DZIECI:

z opóźnionym rozwojem mowy
z rozszczepem wargi i podniebienia
z mózgowym porażeniem dziecięcym
z jąkaniem rozwojowym
z zaburzeniami słuchu
z autyzmem,
z zaburzeniami ssania, połykania, gryzienia i żucia

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA DOROSŁYCH:

z autyzmem
z Zespołem Aspergera
jąkających się
z afazją
z dyzartrią