DZ-9. Zabawy z czytaniem i pisaniem miłym wyzwaniem.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie sylabowego i całościowego sposobu czytania oraz ćwiczeń korektorskich w pisaniu w pracy z zespołem klasowym w edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto warsztat służy rozwijaniu u uczniów zainteresowań czytelniczych i twórczości literackiej. Podczas zajęć pracujemy na wierszach autorstwa Doroty Piątkowskiej.

Warsztat jest adresowany do nauczycieli i uczniów kl. II i III szkoły podstawowej.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne.