M-1. Wspieranie rozwoju umiejętności matematycznych dzieci

„Wspieranie rozwoju umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.”

Warsztat z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych „Matematyczne rozgrywki”, „Mnożę i dzielę”.

Czas trwania : 6 godzin dydaktycznych

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z ciekawymi metodami pracy dydaktycznej z wykorzystaniem różnorodnych gier i zabaw matematycznych z elementami ruchu.

Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej, świetlic.

 

Program szkolenia.

 • Rozwój umiejętności matematycznych dzieci
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne w zakresie
  – kształtowania pojęcia liczby
  – sprawnego dodawania i odejmowania
  – mnożenia i dzielenia
  – rozwiązywania zadań z treścią
 • Gry i zabawy matematyczne z elementami ruchu
 • Przyczyny i charakterystyka trudności w uczeniu się matematyki
 • Indywidualizacja w procesie nauczania matematyki