W-1. Wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami integracji sensorycznej

Tak jak nasze ciało, aby rosnąć potrzebuje pożywienia, tak mózg do prawidłowego rozwoju potrzebuje bodźców z otoczenia. Uczymy się dzięki naszym zmysłom nieustannie przekazującym setki tysięcy informacji do mózgu, gdzie następuje ich łączenie i przetwarzanie w celu jak najlepszego zareagowania. Ten proces selekcji bodźców, odbywający się w ośrodkach podkorowych w mózgu nazwano integracją sensoryczną.

Na szkoleniu znajdziemy odpowiedź na pytania:

– Na czym polegają problemy z integracją sensoryczną?
– Dlaczego tak dużo przypisuje się układowi dotykowemu i równowadze?
– Jak wspierać integrację sensoryczną w warunkach klasy lekcyjnej?

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, pedagogów, rodziców.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.