CZ-1. Słowa i głoski.

„Słowa i głoski. Kształtowanie umiejętności czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.”

Czas trwania : 6 godzin dydaktycznych

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o gry i zabawy rozwijające umiejętności  czytania i pisania z wykorzystaniem autorskich publikacji i pomocy dydaktycznych „Słowa i głoski”.

Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic.

 

Program szkolenia.

  • Sposoby rozwijania syntezy i analizy słuchowej jako bazowych umiejętności będących podstawą opanowania czytania i pisania
  • Gry i zabawy utrwalające znajomość liter
  • Metoda nauki czytania techniką ślizgania się po literach i sylabach
  • Ćwiczenia w czytaniu oparte na sylabie
  • Metody doskonalenia umiejętności czytania