W-3. Podążanie za dzieckiem, czyli tworzenie warunków sprzyjających indywidualizacji pracy w oparciu o kąciki tematyczne

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o:
– zabawy pozwalające na diagnozowanie dzieci pod kątem ich predyspozycji, możliwości, sposobu przyswajania wiedzy i umiejętności,
– pomysły na ciekawe i atrakcyjne zagospodarowanie kącików zainteresowań zgodnie z predyspozycjami i potrzebami dzieci,
– zabawy, ćwiczenia i gry oparte na metodach sprzyjających indywidualnemu podejściu do dziecka z wykorzystaniem kącików zainteresowań.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.