R-15. Moje dziecko ładnie pisze.

Sposoby rozwijania umiejętności graficznych dziecka

Celem szkolenia jest zapoznanie rodziców ćwiczeniami rozwijającymi sprawność manualną i umiejętności graficzne dziecka niezbędne w nauce pisania.

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne