R-7. Moje dziecko jest wyjątkowe

Jak skutecznie rozwijać potencjał dziecka i budować poczucie własnej wartości.

Warsztat skierowany jest do rodziców, którzy pragną pomóc swojemu dziecku w odnalezieniu, a potem w rozwijaniu posiadanych zdolności.

Celem zajęć jest pokazanie rodzicom różnych metod pracy z dzieckiem z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. Warsztat prowadzony jest przez dyplomowanych coachów.

Czas trwania zajęć 2 godziny dydaktyczne.