DZ-11. Masz wybór.

Profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń, dopalacze).

W trakcie zajęć uczestnicy uzyskują informacje na temat specyfiki działania środków psychoaktywnych, poznają mechanizmy wchodzenia w uzależnienie, dowiadują się o fazach uzależnienia. Celem warsztatu jest ukazanie strat wynikających z używania danego środka, jak również kształtowanie umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku rówieśniczego.

Warsztat adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne