CZ-13. Jak kura pazurem. Gdy uczeń brzydko pisze

„Jak kura pazurem. Gdy uczeń brzydko pisze.”

Częste uwagi typu: „pisz ładnie, pisz starannie” na niewiele się zdadzą zwłaszcza, gdy przyczyną tych trudności są różne czynniki. Podczas szkolenia nauczyciele poznają:
– przyczyny zaburzeń graficznej strony pisma,
– sposoby diagnozowania i korygowania zaburzeń grafii,
– rolę bazowych systemów sensorycznych w diagnozie i terapii zaburzeń grafomotorycznych,
– ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki pisania,
– ćwiczenia motoryki dużej i małej /ręki/, niezbędne w pracy nad trudnościami w pisaniu.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, terapii pedagogicznej, pedagogów również mile widziani są rodzice uczniów z obniżonym poziomem grafomotorycznym.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.