DZ-17. Ja w konflikcie z innymi.

Warsztaty psychologiczne dotyczące skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Celem warsztatu jest przekazanie informacji na temat strategii funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy zajęć mają szansę na identyfikację własnych postaw w konflikcie, poznają zyski i straty wynikające z wyboru danej strategii, dowiadują się jak efektywnie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Warsztat adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne