R-3. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne – sprawne liczenie, mnożenie i dzielenie

Celem szkolenia jest zapoznanie rodziców z ciekawymi grami doskonalącymi umiejętności matematyczne w zakresie czterech działań z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych.

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne