CZ-11. Czytamy … otwarte głowy mamy!

„Czytamy … otwarte głowy mamy!
Jak rozbudzić zamiłowanie do czytelnictwa i rozwijać kompetencje czytelnicze wśród dzieci i jak skutecznie pomóc dziecku w sytuacjach trudnych z wykorzystaniem bajkoterapii.”

Cele:
• zaznajomienie z rodzajami bajek terapeutycznych i ich zastosowaniem w codziennej pracy z dziećmi;
• zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania bajki, baśni, opowiadania
jako metody relaksacyjnej w pracy z dziećmi;
• zapoznanie z rolą bajki w rozwoju dziecka;
• zapoznanie ze znaczeniem czytelnictwa dla rozwoju dziecka;
• zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami i działaniami rozbudzającymi wśród dzieci zamiłowanie do czytelnictwa;
• zaznajomienie z wybranymi metodami nauki czytania, które w aktywny sposób podnoszą kompetencje czytelnicze u dzieci w wieku przedszkolnym.

Uczestnik warsztatów zdobędzie umiejętności:
• wykorzystania literatury dziecięcej w codziennej pracy z dziećmi;
• konstruowania ćwiczeń relaksacyjnych w oparciu o bajki;
• diagnozowania i rozwiązywania dziecięcych problemów;
• układania bajek terapeutycznych;
• wykorzystania literatury dziecięcej w codziennej pracy z dziećmi;
• organizowania działań rozwijających u dzieci umiejętność aktywnego słuchania literatury dziecięcej;
• podnoszenia kompetencji czytelniczych wśród dzieci tj.: technika i płynność czytania, czytanie ze zrozumieniem.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, studenci, rodzice.

Warsztaty trwają 8 godzin dydaktycznych.
Prowadzenie: Barbara Lauba, Joanna Matczak.