DZ-13. Czym jest dla mnie stres.

Warsztaty psychologiczne rozwijające zdolności radzenia sobie ze stresem.

Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom źródeł stresu, oddziaływania sytuacji trudnych na organizm człowieka. W trakcie zajęć wypracowywane są skuteczne strategie radzenia sobie w sytuacjach stresogennych (sprawdziany szkolne, zaliczenia, egzaminy itp.).

Warsztat adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne