P-4. Czerwone sygnały. Uwaga używki

Celem zajęć jest przekazanie informacji na temat sygnałów świadczących o możliwym eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze, leki). Uczestnicy zapoznają się z procedurą działań zmierzających do diagnozy problemu (schemat rozmowy z eksperymentującym nastolatkiem), uzyskują informację na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.
Szkolenie adresowane jest do rad pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów.

Czas trwania – 3 godziny dydaktyczne.