R-9. Czerwone sygnały. Uwaga używki

Celem zajęć jest przekazanie informacji na temat sygnałów świadczących o możliwym eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze, leki). Uczestnicy zapoznają się z procedurą działań zmierzających do diagnozy problemu (schemat rozmowy z eksperymentującym nastolatkiem), uzyskują informację na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

Szkolenie adresowane jest do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne.