DZ-3. Brawo Ja

Poczucie własnej wartości na co dzień.

Celem warsztatów jest uświadomienie dzieciom, czym jest poczucie własnej wartości i jak wiele od niego zależy.

Uczestnicy zajęć w oparciu o proponowane ćwiczenia odkrywają swoje mocne strony oraz wiarę we własne możliwości.

Dzieci uczą się trudnej sztuki nieporównywania z innymi i przyjmowania konstruktywnej krytyki. Warsztaty prowadzone są przez dyplomowanych coachów, którzy wykorzystują podczas zajęć narzędzia coachingowe.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.