DZ-14. Asertywność.

Warsztaty psychologiczne poświęcone kształtowaniu zachowań asertywnych.

Celem warsztatu jest przekazanie podstawowych informacji na temat zachowań asertywnych, ich specyfiki i zysków wynikających ze stosowania asertywności w codziennym życiu. Uczestnicy zajęć, w oparciu o proponowane ćwiczenia, mają szansę na wzbogacenie repertuaru własnych zachowań o zachowania asertywne.

Warsztat adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne