„Kartkówki mądrej główki” kl. 3

Zofia Olejniczak, Małgorzata Stępień
ISBN 83-86971-17-7
Wyd. ANNAŁ, Łódź 2000

Zbiór zintegrowanych sprawdzianów i kart pracy dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Treść ćwiczeń uwzględnia edukację polonistyczną, matematyczną i społeczno-środowiskową. Zawierają ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz utrwalające pisownie wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Wszystkie strony są bogato ilustrowane i mogą być kolorowane przez dzieci.