„Mnożę i dzielę”

Zofia Olejniczak, Joanna Wójcicka
Wyd. ANNAŁ, Łódź 2009

Zestaw gier rozwijających umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 100, znajomość wielokrotności, spostrzeganie i pamięć wzrokową, orientację przestrzenną, koncentracje uwagi o raz odporność emocjonalną. Mogą być wykorzystane przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych oraz świetlicowych, a także przez rodziców w domu.