Natalia Błaszczyńska

absolwentka kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja specjalna na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej.

Ukończyła Studium Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, współpracowała z łódzkim Stowarzyszeniem Terapeutów i Arteterapeutów „Linie” i Ośrodkiem Rodzin Zastępczych „Szansa” prowadząc zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i wychowawców. Rozpowszechnia działania arteterapeutyczne prowadząc warsztaty dla studentów, nauczycieli i rodziców. Jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci w młodszym wieku szkolnym.

W czasie wolnym maluje, zajmuje się ceramiką i formami książki artystycznej.

Informacje