mgr Zofia Olejniczak

Pedagog, specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej, edukator. Glottodydaktyk, specjalizuje się w problematyce edukacji językowej dzieci.

Absolwentka wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Wieloletni doradca metodyczny i nauczyciel konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, studentów, rodziców z zakresu pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jest współautorką gier edukacyjnych: „Słowa i głoski”, „Matematyczne rozgrywki”, „Mnożę i dzielę”  oraz wielu publikacji dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
Kocha podróże, praktykuje jogę i nordic walking.

Informacje