Dr Patrycja Ostrogska

Nauczyciel terapii pedagogicznej. Jej główną specjalizacją jest nauczanie  języka angielskiego uczniów z trudnosciami w uczeniu się, w tym z dysleksją rozwojową.

W swojej praktyce stosuje autorski program oparty na metodzie wielozmysłowej.  Jest magistrem filologii angielskiej UŁ oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
Od 10 lat jest związana z Polskim Towarzystwem Dysleksji i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łodzi, w której przez dwa lata pracowała jako wolontariusz, prowadząc zajęcia z języka angielskiego w grupach 10-13-latków z dysleksją.
Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia z nauczania wielozmysłowego dla nauczycieli języka angielskiego, współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Arkana.
Jest uczestnikiem wielu warsztatów i konferencji, dzięki czemu stale wzbogaca swój warsztat.
Oprócz tego w kręgu jej zainteresowań znajduje się również psycholingwistyka oraz zagadnienie dwujęzyczności. Prywatnie mama 7-letniej Tai, uwielbia muzykę klasyczną i balet.

Informacje