Mgr Joanna Matczak

Nauczyciel dyplomowany, edukator. Dyrektor innowacyjnego przedszkola działającego w oparciu o koncepcję pedagogiczną Marii Montessori.
Od 2006 r. aktywny członek Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”, działającego na rzecz promocji i rozwoju edukacji przedszkolnej w regionie łódzkim.Współautorka: Programu wychowania przedszkolnego „Odkryjmy Montessori raz jeszcze” nagrodzonego w konkursie organizowanym przez CODN pod patronatem MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. (wyd. IMPULS 2009 r.); Przewodnika metodycznego „W krainie sześciolatka” do podręcznika autorstwa Henryki Czereniawskiej, Barbary Lauby i Barbary Papierz (wyd. REA 2008 r.); „Przewodnika do Elementarza czterolatka” autorstwa p. Aliny Bojakowskiej (wyd. Nasza Księgarnia, 2000 r.); artykuły w czasopismach „Przegląd Edukacyjny”, „Grupa
i zabawa”, biuletynach wydawanych przez WODN i innych; redagowanie gazetki przedszkolnej „Nasze przedszkole” (od 2007 r. i nadal).
Edukator współpracujący z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim.

Informacje