mgr Danuta Gmosińska

Pedagog, specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /dysleksja, dysortografia, dysgrafia/.

Absolwentka wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, , lider zmian w zakresie podniesienia jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu MEN. Współpracuje m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i. Prowadzi zajęcia i szkolenia dla nauczycieli – uczestników kursów i studiów podyplomowych.
Działa w Zarządzie Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Za działalność na rzecz dzieci i młodzieży z dysleksją otrzymała tytuł Honorowego Członka PTD.
Jest autorką ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w czytaniu „Czytam, rozumiem, wiem” /Wyd. RES POLONA/ oraz współautorką książek „Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania” część I i II/Wyd. RES POLONA/ i pakietu pomocy dydaktycznych „7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii” –/Wyd. Harmonia/.
Pisze teksty satyryczne, próbuje swoich sił w teatrze amatorskim, lubi kuchnię 5 przemian.

Informacje