mgr Barbara Lauba

Nauczyciel dyplomowany, edukator. Pracuje w przedszkolu montessoriańskim. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu pedagogiki montessoriańskiej, praw dziecka, edukacji przez sztukę, ekologii, pojęć matematycznych.

Multiplikator Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, lider zespołu metodycznego ds. pedagogiki zabawy, współautor zatwierdzonego przez MENiS programu wychowawczego dla dzieci od 3 do 10 roku życia „Kamyczkowe rady”, współautor programu wychowania przedszkolnego „ Odkryjmy montessori raz jeszcze…” (II miejsce w konkursie organizowanym przez MENiS na najlepszy program wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2009) , współautor pakietu dla dzieci sześcioletnich pt. „ W krainie sześciolatka” oraz pakietu do klasy I szkoły podstawowej dostosowanego do nowej podstawy programowej pt. „W szkolnej krainie”. Współtwórca scenariusza audycji dla Radia Niepokalanów, których celem było wypromowanie edukacji przedszkolnej w województwie łódzkim. Aktywny działacz sprawujący funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte drzwi”.

Informacje