mgr Anna Klincewicz-Lebioda

Psycholog, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi. W pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana). Ukończyła m.in. 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji oraz terapii pedagogicznej, a także 4,5-letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii i terapii rodzin. Systematycznie bierze udział w kursach, konferencjach związanych z pracą z małymi i dużymi dziećmi, konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy.
Współpracuje także z pedagogami podczas diagnozy specyficznych trudności szkolnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaga rodziców i nauczycieli prowadząc prelekcje i zajęcia warsztatowe m.in. z zakresu gotowości szkolnej, postaw rodzicielskich, agresji u dzieci w wieku przedszkolnym, prawidłowości rozwoju psychoruchowego dzieci i sposobów stymulowania rozwoju oraz rozpoznawania wybranych zaburzeń u dzieci. Ważnym nurtem jej działalności zawodowej jest również prowadzenie terapii indywidualnej i terapii rodzin.

W wolnym czasie szaleje z dziećmi, ogląda filmy z mężem lub zatapia się w lekturze dobrej książki.

Informacje