Jolanta Podsiadły

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wieloletni Lider ds. stosowania Oceniania Kształtującego w klasach młodszych w ŁCDN i KP. Edukator w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Propagator OK w pracy z dziećmi w klasach I-III. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu wprowadzania strategii OK do przedszkoli i szkół. Współautorka przewodników metodycznych do pakietów edukacyjnych: „ Tropiciele”, „ Nowi Tropiciele”.

Informacje