dr n. hum. Paweł Majchrzak

Psycholog,  trener PTP, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, nauczyciel dyplomowany – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi.

Posiada rekomendacje trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych form pracy warsztatowej i treningowej zarówno z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi wykłady i szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli i studentów m.in. z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii uzależnień, radzenia sobie ze stresem, komunikacji. Uzyskał certyfikaty ukończenia następujących form doskonalenia zawodowego: Studium Pomocy Psychologicznej (250 godz.), Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu BSFT (72 godz.), Warsztat Rozwoju Psychoseksualnego (50 godz.).
Autor książki „Uzależnienie od Internetu” oraz kilkunastu innych publikacji dotyczących min. zachowań ryzykownych, pracy z grupą, wykorzystaniu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu w pracy z dzieckiem. Rozwijane zainteresowania naukowe to uzależnienia behawioralne. W zimie narty i łyżwy, latem nurkowanie, fotografia o każdej porze roku.

Informacje