DZ-2. Żeby mi się chciało chcieć. Jak sobie pomóc?

Celem warsztatów jest uświadomienie dzieciom podstawowych wiadomości dotyczących swojego systemu motywacji oraz źródeł własnych dążeń, potrzeb i nagród.

Na podstawie proponowanych ćwiczeń uczestnicy odkrywają źródła motywacji i zachowania, które je wzmacniają. Zdają sobie sprawę z pewnych zjawisk i przedmiotów, które hamują chęć działania i silnie demotywują. Warsztaty prowadzone są przez dyplomowanych coachów, skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod coachingowych.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.