CZ-12. Zabawy grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania

„Zabawy grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania.”

Celem szkolenia jest poszerzenie warsztatu nauczyciela o:
– gry i zabawy rozwijające u dzieci sprawności konieczne do nauki pisania,
– atrakcyjne zabawy graficzne, plastyczne i rysunkowe, rozwijające małą motorykę dziecka,
– zabawy ukazujące kolejne etapy prowadzenia nauki pisania dzieci.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.