R-1. „W drodze do sukcesu szkolnego”

ćwiczenia w czytaniu i pisaniu w oparciu o książkę „Kartkówki z biedronką” autorstwa D. Piątkowskiej

Podczas warsztatu rodzice poznają:
• sylabową oraz całościową metodę czytania
• zasady treningu w czytaniu z kontrolą poziomu rozumienia czytanych przez dziecko tekstów
• zasady autokorekty pisanych prac
• ćwiczenia słownikowe na materiale ortograficznym
• wskazówki służące ładnemu pisaniu /postawa ciała, chwyt pisarski, relaksacja ręki/
• zasady planowania systematycznej pracy z dzieckiem

Szkolenie jest adresowane do rodziców uczniów kl. I-III szkoły podstawowej.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne.