W-9. Jak pracować z uczniem, aby sam zaczął się uczyć zgodnie ze strategią OK

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
Przybliża strategię Ocenia Kształtującego inaczej OK. Krok po kroku pokazuje jak budować atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Uczy jak formułować cel zajęć i kryteria sukcesu. Mówi o samoocenie i ocenie koleżeńskiej. Zastępuje ocenę sumującą informacją zwrotną. Pokazuje jak prowadzić zeszyt OK. A wszystko po to by uczeń wiedział co wie, umie, a nad czym powinien pracować. Wytycza drogę świadomego rozwoju.

Autor i prowadzenie szkolenia – Jolanta Podsiadły