R-12. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Celem zajęć jest przybliżenie charakterystyki i specyfiki działania najpopularniejszych środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz przedstawienie podstawowych mechanizmów uzależnienia.

Szkolenie adresowane jest do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne.