P-3. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Celem zajęć jest przybliżenie charakterystyki i specyfiki działania najpopularniejszych środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz przedstawienie podstawowych mechanizmów uzależnienia.

Szkolenie adresowane jest do rad pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów.
Czas trwania – 3 godziny dydaktyczne.