DZ-10. Uzależnienie od Internetu.

Zajęcia mające na celu przybliżenie problemu ryzyka uzależnienia od Internetu. Odbiorcy będą mieli okazję zapoznać się z przyczynami i skutkami nadużywania Sieci, a także psychospołecznymi uwarunkowaniami nadmiernego zaangażowania w cyberprzestrzeń.

Warsztat adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne