P-2. Uzależnienie od Internetu

Zajęcia mające na celu przybliżenie problemu ryzyka uzależnienia od Internetu. Odbiorcy będą mieli okazję zapoznać się z przyczynami i skutkami nadużywania Sieci, a także psychospołecznymi uwarunkowaniami nadmiernego zaangażowania w cyberprzestrzeń. Spotkanie służy również przekazaniu podstawowych wskazówek dotyczących postępowania w sytuacjach, w których skala korzystania z Internetu oddziałuje dezorganizująco na codzienne funkcjonowanie.

Szkolenie adresowane jest do rad pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów.
Czas trwania – 3 godziny dydaktyczne.