R-13. Uzależnienie od Internetu

Zajęcia mające na celu przybliżenie problemu ryzyka uzależnienia od Internetu. Odbiorcy będą mieli okazję zapoznać się z przyczynami i skutkami nadużywania Sieci, a także psychospołecznymi uwarunkowaniami nadmiernego zaangażowania w cyberprzestrzeń. Spotkanie służy również przekazaniu podstawowych wskazówek dotyczących postępowania w sytuacjach, w których skala korzystania z Internetu oddziałuje dezorganizująco na codzienne funkcjonowanie

Szkolenie adresowane jest do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne.