R-5. Twórcze myślenie to skarb, który tkwi w moim dziecku.

Jak rozwijać w nim kreatywność?

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, jakie są podstawowe zasady kreatywnego myślenia oraz bariery, które to myślenie blokują. Uczestnicy będą także mieli okazję poznać ćwiczenia, pozwalające, dzięki zabawie, udoskonalić umiejętności twórczego myślenia
u dzieci.

Zajęcia w formie warsztatów poprowadzą dyplomowani coachowie, wykorzystując najbardziej popularne narzędzia coachingowe.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.