W-4. Techniki i zabawy plastyczne w pracy z dzieckiem

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z technikami plastycznymi inspirowanymi literaturą, muzyką, choreografią, barwą rozwijającymi:
– wyobraźnię i twórczą postawę dziecka,
– zmysły, mowę i myślenie dziecka.
Nauczyciel poznaje sposoby tworzenia atrakcyjnych i efektownych wytworów plastycznych, np.: świąteczne dekoracje, upominki okolicznościowe itp.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.