W-2. Techniki arteterapeutyczne wspierające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o zabawy rozwijające dziecko w zakresie:
– rozpoznawania i nazywania emocji, uczuć, nastroju
– lokalizowania emocji w ciele
– nawiązywania kontaktu i umiejętności współpracy
– twórczego myślenia i korzystania z wyobraźni

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne.