CZ-2. Kształtowanie umiejętności czytania i pisania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

„Kształtowanie umiejętności czytania i pisania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.”

Prowadzenie: mgr Zofia Olejniczak

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, nauczycieli terapii pedagogicznej zainteresowanych poznaniem ciekawych form pracy dydaktycznej i terapeutycznej.

Podczas zajęć warsztatowych wykorzystywane są min. autorskie pomoce „Słowa i głoski” Wyd. ANNAŁ.

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o gry i zabawy rozwijające umiejętności czytania i pisania.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają między innymi:
– sposoby rozwijania syntezy i analizy słuchowej jako bazowych umiejętności będących podstawą opanowania czytania i pisania,
– gry i zabawy utrwalające litery,
– metodę nauki czytania techniką ślizgania się po literach i sylabach,
– ćwiczenia w czytaniu oparte na sylabie,
– ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania.