DZ-4. Stres – wieczny towarzysz.

Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z rodzajami stresu oraz jego wpływu na naszą fizyczną i psychiczną stronę życia. Uczestnicy podczas ćwiczeń analizują, kiedy stres jest motywujący i twórczy, a kiedy przeszkadza działać. Ćwiczenia pokazują odmienne rzeczy, które są dla nas stresujące i powodują obawy oraz strach. Warsztaty mają na celu nauczyć uczniów rozpoznawania poziomu stresu i stawiania mu czoła.
Zajęcia uczą pewnych technik uspokajania swojego organizmu i racjonalizowanie obaw.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych coachów, którzy wykorzystują podczas zajęć narzędzia coachingowe.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne.