W-7. „Staś się lepiej koncentruje, Madzia płynniej pisze i rysuje”

Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci z wykorzystaniem elementów masażu relaksacyjnego Shiatsu.

Masaż odbywa się w leżeniu na kocu, przy dźwiękach spokojnej muzyki. Osoby uczestniczące w warsztacie ubrane są ciepło i wygodnie, a każda z nich jest zarówno w roli osoby masującej jak i masowanej. Podczas warsztatu poznajemy te elementy masażu relaksacyjnego Shiatsu, które nauczyciel, za zgodą rodziców, może wykorzystać podczas indywidualnej pracy z dzieckiem. Służą one wprowadzeniu dziecka w stan odprężenia, wyciszenia emocji co z kolei zdecydowanie poprawia koncentrację uwagi i pamięć podczas uczenia się. Ponadto poznajemy techniki uciskowe i rozciągające, które poprawiają sprawność motoryczną rąk na przykład podczas pisania czy rysowania.

Celem warsztatu jest :
• poznanie i praktyczne stosowanie tych elementów masażu relaksacyjnego, które służą odblokowaniu napięć emocjonalnych powstałych w ciele i poprawie koncentracji uwagi oraz funkcji grafomotorycznych dziecka

Szkolenie jest adresowane do wszystkich nauczycieli pragnących włączyć w pracę indywidualną z dzieckiem elementy masażu relaksacyjnego, a w szczególności do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania – 3 godziny dydaktyczne.